Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ BCH QUÂN SỰ XÃ TRUNG SƠN

Ngày 27/12/2023 00:00:00

(ĐU): Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2023 thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Công văn số 1301-CV/TU ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 744-CV/HU ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa về hướng dẫn thành lập chi bộ Quân Sự xã, thị trấn; Quyết định số 77-QĐ/ĐU, ngày 22/12/2023 của BCH Đảng ủy xã Trung Sơn về việc thành lập Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn; Quyết định số 78-QĐ/ĐU, ngày 22/12/2023 của BCH Đảng ủy xã Trung Sơn về việc chỉ định Bí thư, Phó bí thư Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn. Đảng ủy xã Trung Sơn tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn, về  dự vào chỉ đạo buổi Lễ có đ/c Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ủy viên BCHĐU, Bí thư các chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh.jpg

Toàn cảnh buổi Lễ công bố Quyết định


    Phát biểu khai mạc buổi Lễ đồng chí Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy   xã nhấn mạnh, việc thành lập Chi bộ BCHQS xã có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết trong tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong giai đoạn hiện nay; Chi bộ BCHQS xã sẽ tập trung lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm; Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban Chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.BT khai mạc buổi Lễ.jpg

Đ/c Ngô Sĩ Tâm - HUV, BT Đảng ủy phát biểu khai mạc buổi Lễ

Tại quyết định số 77-QĐ/ĐU, Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn gồm 08 đồng chí và tại Quyết định 78-QĐ/ĐU, ngày 22/12/2023 của BCH Đảng ủy xã Trung Sơn về việc chỉ định Bí thư, Phó bí thư Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn. Đồng chí Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy xã được chỉ định giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Bá Lốc – Chỉ huy trưởng BCHQS xã được chỉ định làm PBT chi bộ.

PBT công bố QĐ.jpg
Đ/c Phạm Bá Nhạn - PBT TTr ĐU, CT HĐND xã công bố các quyết định

Chi bộ ra mắt.jpg

BT phát biểu nhận nhiệm vụ.jpg
Đ/c Ngô Sĩ Tâm - HUV, BT Đảng ủy, Bí thư chi bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ nhận mạnh: Đây là vinh dự cũng là trọng trách lớn lao được Đảng và Nhân dân tín nhiệm, giao phó đồng chí xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo chi bộ BCHQS xã đoàn kết thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên giao; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác QSQP của địa phương, phối hợp với các Chi bộ bạn để triển khai đồng bộ nhiệm vụ QSQP và ANTT trên địa bàn xã, phấn đấu hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ BCH QUÂN SỰ XÃ TRUNG SƠN

Đăng lúc: 27/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

(ĐU): Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2023 thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Công văn số 1301-CV/TU ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 744-CV/HU ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa về hướng dẫn thành lập chi bộ Quân Sự xã, thị trấn; Quyết định số 77-QĐ/ĐU, ngày 22/12/2023 của BCH Đảng ủy xã Trung Sơn về việc thành lập Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn; Quyết định số 78-QĐ/ĐU, ngày 22/12/2023 của BCH Đảng ủy xã Trung Sơn về việc chỉ định Bí thư, Phó bí thư Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn. Đảng ủy xã Trung Sơn tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn, về  dự vào chỉ đạo buổi Lễ có đ/c Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ủy viên BCHĐU, Bí thư các chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh.jpg

Toàn cảnh buổi Lễ công bố Quyết định


    Phát biểu khai mạc buổi Lễ đồng chí Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy   xã nhấn mạnh, việc thành lập Chi bộ BCHQS xã có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết trong tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong giai đoạn hiện nay; Chi bộ BCHQS xã sẽ tập trung lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm; Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban Chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.BT khai mạc buổi Lễ.jpg

Đ/c Ngô Sĩ Tâm - HUV, BT Đảng ủy phát biểu khai mạc buổi Lễ

Tại quyết định số 77-QĐ/ĐU, Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn gồm 08 đồng chí và tại Quyết định 78-QĐ/ĐU, ngày 22/12/2023 của BCH Đảng ủy xã Trung Sơn về việc chỉ định Bí thư, Phó bí thư Chi bộ BCHQS xã Trung Sơn. Đồng chí Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy xã được chỉ định giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Bá Lốc – Chỉ huy trưởng BCHQS xã được chỉ định làm PBT chi bộ.

PBT công bố QĐ.jpg
Đ/c Phạm Bá Nhạn - PBT TTr ĐU, CT HĐND xã công bố các quyết định

Chi bộ ra mắt.jpg

BT phát biểu nhận nhiệm vụ.jpg
Đ/c Ngô Sĩ Tâm - HUV, BT Đảng ủy, Bí thư chi bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ nhận mạnh: Đây là vinh dự cũng là trọng trách lớn lao được Đảng và Nhân dân tín nhiệm, giao phó đồng chí xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo chi bộ BCHQS xã đoàn kết thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên giao; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác QSQP của địa phương, phối hợp với các Chi bộ bạn để triển khai đồng bộ nhiệm vụ QSQP và ANTT trên địa bàn xã, phấn đấu hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.