Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

DANH SÁCH HĐND

Ngày 10/11/2017 14:04:00

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

1

Phạm Bá Nhạn

Chủ tịch HĐND

0974729700

2

Lương Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

0965954388

3

Phạm Bá Sắc

Trưởng ban Pháp chế

0977620767

4

Phạm Bá Khuyến

Trưởng ban KT- XH

0985135460

5

Phạm Bá Liêu

Phó ban KT-XH

0981985631

6

Phạm Bá Luyện

Phó ban Pháp chế

0368852362