Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

CHI BỘ BẢN TA BÁN, XÃ TRUNG SƠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Ngày 28/06/2022 00:00:00

Sáng ngày 28/6, Đảng bộ xã Trung Sơn chỉ đạo Chi bộ bản Ta Bán tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025. Về dự chỉ đạo có đồng chí Ngô Sĩ Tâm, UVBCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

 Bản Ta Bán, xã Trung Sơn có 237 hộ với 978 nhân khẩu, diện tích trên 4.713,36 ha. Chi bộ có 23 đảng viên, nhiệm kỳ qua cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, phong trào của địa phương. Đời sống của bà con nhân dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nên cấp ủy, chỉ bộ đã xây dựng Nghị quyết và bám sát chỉ đạo của cấp trên trong lãnh đạo phát triển kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập cho đảng viên, người dân trên địa bàn.
Toàn cảnh đại hội Ta Bán.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế, xã hội có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng người/năm, tổng diện tích cây lúa hàng năm là: 14,8 ha, tổng sản lượng là710,4 tấn. Bình quân lương thực đầu người là: 400/kg/người/năm. Tổng diện tích từ cây sắn, cây ngô và hoa màu khác là 10,4ha, thu nhập hàng năm là 35,2 tấn. Mục tiêu Đại hội đề ra là: 34 tấn tăng so với kế hoạch là 1,2 tấn.

Công tác phát triển văn hoá - xã hội được quan tâm; tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định;

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; tạo sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ, chi ủy. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 4 đảng viên.

khai mạc ĐH Ta Bán.jpg

Đ/c Phạm Thị Dựa, Bí thư Chi Bộ trình bày báo cáo chính trị


Cử tri tham luận tại ĐH.jpg

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Sĩ Tâm, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, trong nhiệm kỳ tới Chi ủy chi Bộ Ta Bán cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

BT phát biểu chỉ đạo ĐH Ta Bán.jpg

Đ/c Ngô Sĩ Tâm, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Một là,  Ta Bán có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển chăn nuôi trâu, bò, nuôi cá lồng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch cộng đồng. Vì vậy, Chi Bộ bản cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển; để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn bản. Khai thác tốt tiềm năng lợi thế của bản, để nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người dân, tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các sản phẩm lợi thế như: Rượu chuối, men lá, cá lồng.

Đi đôi với phát triển TTCN, thương mại, dịch vụ, Chi Bộ bản cần tập trung chỉ đạo phát triển nông- lâm nghiệp toàn diện, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai hiện có, áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao trên địa bàn bản( trồng chuối, cỏ voi, cây gai xanh…). Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; vận động  người nông dân tích cực phát huy nội lực, với phương châm "lấy của dân, sức dân làm lợi cho dân", gắn với tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Hai làquan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách, công tác giảm nghèo, giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh các phòng trào TDTT, các trò diễn dân gian, phục vụ du lịch cộng đồng. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, “ Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình.

Ba là: Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; không chủ quan, lơ là mất cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới, phát sinh, nổi cộm, bức xúc của nhân dân.

Bốn làxác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vì vậy Chi bộ phải hết sức quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên. Phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về những Điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... hoạt động của Chi ủy phải dân chủ, nền nếp, kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy chế; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Chi Bộ phải thực sự đoàn kết, thống nhất.

      Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy nhiệm kỳ gồm các đồng chí:  Phạm Thanh Tân làm Phó Bí thư chi bộ; Bầu đồng chí: Phạm Bá Dân làm chi ủy viên.

cử tri bỏ phiếu.jpg

 Cử tri bỏ phiểu bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ

 


CHI BỘ BẢN TA BÁN, XÃ TRUNG SƠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Đăng lúc: 28/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 28/6, Đảng bộ xã Trung Sơn chỉ đạo Chi bộ bản Ta Bán tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025. Về dự chỉ đạo có đồng chí Ngô Sĩ Tâm, UVBCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

 Bản Ta Bán, xã Trung Sơn có 237 hộ với 978 nhân khẩu, diện tích trên 4.713,36 ha. Chi bộ có 23 đảng viên, nhiệm kỳ qua cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, phong trào của địa phương. Đời sống của bà con nhân dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nên cấp ủy, chỉ bộ đã xây dựng Nghị quyết và bám sát chỉ đạo của cấp trên trong lãnh đạo phát triển kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập cho đảng viên, người dân trên địa bàn.
Toàn cảnh đại hội Ta Bán.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế, xã hội có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng người/năm, tổng diện tích cây lúa hàng năm là: 14,8 ha, tổng sản lượng là710,4 tấn. Bình quân lương thực đầu người là: 400/kg/người/năm. Tổng diện tích từ cây sắn, cây ngô và hoa màu khác là 10,4ha, thu nhập hàng năm là 35,2 tấn. Mục tiêu Đại hội đề ra là: 34 tấn tăng so với kế hoạch là 1,2 tấn.

Công tác phát triển văn hoá - xã hội được quan tâm; tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định;

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; tạo sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ, chi ủy. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 4 đảng viên.

khai mạc ĐH Ta Bán.jpg

Đ/c Phạm Thị Dựa, Bí thư Chi Bộ trình bày báo cáo chính trị


Cử tri tham luận tại ĐH.jpg

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Sĩ Tâm, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, trong nhiệm kỳ tới Chi ủy chi Bộ Ta Bán cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

BT phát biểu chỉ đạo ĐH Ta Bán.jpg

Đ/c Ngô Sĩ Tâm, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Một là,  Ta Bán có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển chăn nuôi trâu, bò, nuôi cá lồng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch cộng đồng. Vì vậy, Chi Bộ bản cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển; để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn bản. Khai thác tốt tiềm năng lợi thế của bản, để nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người dân, tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các sản phẩm lợi thế như: Rượu chuối, men lá, cá lồng.

Đi đôi với phát triển TTCN, thương mại, dịch vụ, Chi Bộ bản cần tập trung chỉ đạo phát triển nông- lâm nghiệp toàn diện, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai hiện có, áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao trên địa bàn bản( trồng chuối, cỏ voi, cây gai xanh…). Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; vận động  người nông dân tích cực phát huy nội lực, với phương châm "lấy của dân, sức dân làm lợi cho dân", gắn với tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Hai làquan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách, công tác giảm nghèo, giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh các phòng trào TDTT, các trò diễn dân gian, phục vụ du lịch cộng đồng. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, “ Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình.

Ba là: Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; không chủ quan, lơ là mất cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới, phát sinh, nổi cộm, bức xúc của nhân dân.

Bốn làxác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vì vậy Chi bộ phải hết sức quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên. Phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về những Điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... hoạt động của Chi ủy phải dân chủ, nền nếp, kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy chế; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Chi Bộ phải thực sự đoàn kết, thống nhất.

      Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy nhiệm kỳ gồm các đồng chí:  Phạm Thanh Tân làm Phó Bí thư chi bộ; Bầu đồng chí: Phạm Bá Dân làm chi ủy viên.

cử tri bỏ phiếu.jpg

 Cử tri bỏ phiểu bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ