Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

CHI BỘ BẢN CHIỀNG, XÃ TRUNG SƠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Ngày 07/07/2022 08:48:22

Sáng ngày 06/7, Chi bộ bản Chiềng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Về dự chỉ đạo có đồng chí Ngô Sĩ Tâm, UVBCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Thị Hồn, Ủy viên BCH Đảng ủy, PCT UBND xã cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Bản Chiềng, xã Trung Sơn có 1.545,93 ha. Bản có 122 hộ, có 544 nhân khẩu, chia thành 2 cụm dân cư( mới và cũ). Chi bộ có 27 đảng viên, nhiệm kỳ qua cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, phong trào của địa phương. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và đánh bắt thủy sản, đi lao động ở các doanh nghiệp trong nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng.

Toàn cảnh ĐH bản Chiềng.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế, xã hội có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng người/năm, tổng diện tích cây lúa hàng năm là:38,2 ha, tổng sản lượng là 67,25 tấn. Bình quân lương thực đầu người là: 650/kg/người/năm. Tổng diện tích từ cây sắn, cây ngô và hoa màu khác là 25,6 ha.

Công tác phát triển văn hoá - xã hội được quan tâm; tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định;

 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; tạo sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ, chi ủy. Trong nhiệm kỳ đã chuyển chính thức  cho 4 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Sĩ Tâm, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, ghi nhận những kết quả đạt được của Bản Chiềng trong nhiệm kỳ vừa quan và nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Chi ủy chi Bộ Chiềng cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

BT phát biểu ĐH bản Chiềng.jpg
 

Đồng chí Ngô Sĩ Tâm, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn phát biểu chủ đạo Đại hội

Một là, Bản Chiềnglợi thế riêng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển làm ruộng nước, chăn nuôi trâu, bò, trồng rừng, nuôi dúi. Vì vậy, Chi Bộ bản cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển; để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn bản. Khai thác tốt tiềm năng lợi thế của bản, để nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người dân.

Đi đôi với phát triển nông, lâm nghiệp, Chi Bộ bản cần tập trung chỉ đạo gắn với sản xuất hang hóa, có thương hiệu chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai hiện có, áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao trên địa bàn bản( trồng chuối, cỏ voi, cây gai xanh, cây dược liệu làm men lá,…). Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; vận động  người nông dân tích cực phát huy nội lực, với phương châm "lấy của dân, sức dân làm lợi cho dân", gắn với tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động nhân dân đang ở bản Chiềng cũ thực hiện tốt công tác PCTT mỗi khi có mưa lớn, nước sông dâng cao.

Hai làquan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách, công tác giảm nghèo, giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội; tạo việc làm mới, chú trọng công tác đi lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc đi xuất khẩu lao động; đẩy mạnh các phòng trào TDTT, các trò diễn dân gian. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao; trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình. Tuyên truyền nhân dân bãi bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin.

Ba là: Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; không chủ quan, lơ là mất cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới, phát sinh, nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Kiên quyết không để xuất hiện đối tượng nghiện ma túy mới.

Bốn làxác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vì vậy Chi bộ phải hết sức quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên. Phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về những Điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... hoạt động của Chi ủy phải dân chủ, nền nếp, kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy chế; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Chi Bộ phải thực sự đoàn kết, thống nhất.

Năm là, Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chi ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững tiêu chuẩn, cơ cấu để sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức, lối sống vào Ban Chi ủy khóa mới để gánh vác công việc của bản.

Cử tri bản chiwwngf bỏ phiếu.jpg

Cử tri bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí nhiệm kỳ 2022 - 2025

Sáu là, Về tình hình dịch bệnh Covid-19: Đến nay cơ bản chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên những biến chủng mới đang có nguy cơ bùng phát. Nên việc tiêm phòng càng được quan tâm đẩy mạnh. Tôi đề nghị BQL bản tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng cụ thể để đôn đốc, vận động, tuyên truyền co người dân tự giác đi tiêm phòng đảm bảo các mũi tiêm theo quy định.

Chi ủy bản Chiềng ra mắt.jpg

Chi ủy ra mắt và nhận nhiệm vụ

 

CHI BỘ BẢN CHIỀNG, XÃ TRUNG SƠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Đăng lúc: 07/07/2022 08:48:22 (GMT+7)

Sáng ngày 06/7, Chi bộ bản Chiềng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Về dự chỉ đạo có đồng chí Ngô Sĩ Tâm, UVBCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Thị Hồn, Ủy viên BCH Đảng ủy, PCT UBND xã cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Bản Chiềng, xã Trung Sơn có 1.545,93 ha. Bản có 122 hộ, có 544 nhân khẩu, chia thành 2 cụm dân cư( mới và cũ). Chi bộ có 27 đảng viên, nhiệm kỳ qua cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, phong trào của địa phương. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và đánh bắt thủy sản, đi lao động ở các doanh nghiệp trong nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng.

Toàn cảnh ĐH bản Chiềng.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế, xã hội có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng người/năm, tổng diện tích cây lúa hàng năm là:38,2 ha, tổng sản lượng là 67,25 tấn. Bình quân lương thực đầu người là: 650/kg/người/năm. Tổng diện tích từ cây sắn, cây ngô và hoa màu khác là 25,6 ha.

Công tác phát triển văn hoá - xã hội được quan tâm; tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định;

 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; tạo sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ, chi ủy. Trong nhiệm kỳ đã chuyển chính thức  cho 4 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Sĩ Tâm, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, ghi nhận những kết quả đạt được của Bản Chiềng trong nhiệm kỳ vừa quan và nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Chi ủy chi Bộ Chiềng cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

BT phát biểu ĐH bản Chiềng.jpg
 

Đồng chí Ngô Sĩ Tâm, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn phát biểu chủ đạo Đại hội

Một là, Bản Chiềnglợi thế riêng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển làm ruộng nước, chăn nuôi trâu, bò, trồng rừng, nuôi dúi. Vì vậy, Chi Bộ bản cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển; để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn bản. Khai thác tốt tiềm năng lợi thế của bản, để nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người dân.

Đi đôi với phát triển nông, lâm nghiệp, Chi Bộ bản cần tập trung chỉ đạo gắn với sản xuất hang hóa, có thương hiệu chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai hiện có, áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao trên địa bàn bản( trồng chuối, cỏ voi, cây gai xanh, cây dược liệu làm men lá,…). Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; vận động  người nông dân tích cực phát huy nội lực, với phương châm "lấy của dân, sức dân làm lợi cho dân", gắn với tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động nhân dân đang ở bản Chiềng cũ thực hiện tốt công tác PCTT mỗi khi có mưa lớn, nước sông dâng cao.

Hai làquan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách, công tác giảm nghèo, giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội; tạo việc làm mới, chú trọng công tác đi lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc đi xuất khẩu lao động; đẩy mạnh các phòng trào TDTT, các trò diễn dân gian. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao; trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình. Tuyên truyền nhân dân bãi bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin.

Ba là: Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; không chủ quan, lơ là mất cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới, phát sinh, nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Kiên quyết không để xuất hiện đối tượng nghiện ma túy mới.

Bốn làxác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vì vậy Chi bộ phải hết sức quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên. Phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về những Điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... hoạt động của Chi ủy phải dân chủ, nền nếp, kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy chế; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Chi Bộ phải thực sự đoàn kết, thống nhất.

Năm là, Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chi ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững tiêu chuẩn, cơ cấu để sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức, lối sống vào Ban Chi ủy khóa mới để gánh vác công việc của bản.

Cử tri bản chiwwngf bỏ phiếu.jpg

Cử tri bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí nhiệm kỳ 2022 - 2025

Sáu là, Về tình hình dịch bệnh Covid-19: Đến nay cơ bản chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên những biến chủng mới đang có nguy cơ bùng phát. Nên việc tiêm phòng càng được quan tâm đẩy mạnh. Tôi đề nghị BQL bản tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng cụ thể để đôn đốc, vận động, tuyên truyền co người dân tự giác đi tiêm phòng đảm bảo các mũi tiêm theo quy định.

Chi ủy bản Chiềng ra mắt.jpg

Chi ủy ra mắt và nhận nhiệm vụ