Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 27/05/2022 21:17:58

Tiếp tục nội dung chương trình làm việc, sáng ngày 11/8/2020, Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 phiên cuối cùng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đạo hội, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

.

 

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết, Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII đã bầu 34 đồng chí (dự khuyết 1 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phiên họp bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí (dự khuyết 1 đồng chí). Các đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Trương Nho Tự được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới gồm 6 ủy viên (dự khuyết 1 đồng chí), đồng chí Lữ Ngọc Quý tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

       Tại đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ra mắt và nhận nhiệm vụ. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa chúc mừng và chia tay các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội biểu dương và ghi nhận những cống hiến của các đồng chí trong thời gian qua và mong muốn, tin tưởng dù ở môi trường nào các đồng chí cũng tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực của mình, đóng góp công sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Hà Thị Thuận - TV huyện ủy, Trưởng ban dân vận huyện ủy- CT UBMT Việt Nam huyện đã thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Đại hội quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII với 27 chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường; an ninh trật tự; công tác xây dựng Đảng với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Thông qua 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại mà trọng tâm là du lịch; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Xây dựng 3 khâu đột phá, gồm: Đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, nước sạch, thủy lợi, điện; bố trí sắp xếp, xây dựng các khu dân cư gắn với phòng, chống thiên tai; Đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục và y tế; Đột phá về đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, ý thức vươn lên phấn đấu thoát nghèo, làm giàu và bài trừ tư tưởng, tập quán lạc hậu. Đồng thời đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện thành công khát vọng đưa huyện Quan Hóa thoát nghèo vào năm 2025 gồm: Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch, phù hợp với thực tiễn địa phương và xu thế triển chung của tỉnh; Tranh thủ tối đa các cơ hội, nguồn lực, khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững; Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; chủ động ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống nhân dân; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển, nhanh và bền vững của địa phương trong những năm tới; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thoát và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

          Phát biểu bế mạc đại hội, Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng PBT thường trực huyện ủy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy, BTV tỉnh ủy- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho huyện nhà thời gian qua. Đại hội trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khóa XXII đối với Đảng bộ. Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của các đại biểu Đại hội đã mang đến Đại hội tinh thần đoàn kết, niềm tin, kì vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, biểu dương ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thuộc các cơ quan, đơn vị trong việc góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng chí cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần sớm tập trung thực hiện để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Nghị quyết Đại hội được thông qua, đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ, nhân dân Quan Hóa cần tập trung thực hiện trong năm năm tới. Đó là: Tăng cường đoàn kết, thống nhất; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung khai thác và phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển kinh tế toàn diện. Phối hợp xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh và sản xuất nông nghiệp an toàn, hướng tới quy mô lớn, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Quan tâm phát triển đô thị và các loại hình dịch vụ, thương mại theo hướng hiện đại. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực xã hội. Tăng cường quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Quan Hóa thoát nghèo vào năm 2025 và trở thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa vào năm 2030.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của sự kiện chính trị này, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, để nghị quyết đại hội đảng bộ huyện thực sự đi vào cuộc sống, được thể hiện trên diện mạo nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên; để Quan Hóa xứng đáng với bề dày một miền quê giàu truyền thống văn hóa, anh hùng với 70 năm xây dựng và phát triển.

          Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí phấn khởi, dân chủ và đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc thành công tốt đẹp.

 

Nhóm PV: Đỗ Lưu- Hoàng Hải- Thạch Linh 

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 27/05/2022 21:17:58 (GMT+7)

Tiếp tục nội dung chương trình làm việc, sáng ngày 11/8/2020, Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 phiên cuối cùng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đạo hội, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

.

 

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết, Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII đã bầu 34 đồng chí (dự khuyết 1 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phiên họp bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí (dự khuyết 1 đồng chí). Các đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Trương Nho Tự được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới gồm 6 ủy viên (dự khuyết 1 đồng chí), đồng chí Lữ Ngọc Quý tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

       Tại đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ra mắt và nhận nhiệm vụ. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa chúc mừng và chia tay các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội biểu dương và ghi nhận những cống hiến của các đồng chí trong thời gian qua và mong muốn, tin tưởng dù ở môi trường nào các đồng chí cũng tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực của mình, đóng góp công sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Hà Thị Thuận - TV huyện ủy, Trưởng ban dân vận huyện ủy- CT UBMT Việt Nam huyện đã thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Đại hội quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII với 27 chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường; an ninh trật tự; công tác xây dựng Đảng với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Thông qua 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại mà trọng tâm là du lịch; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Xây dựng 3 khâu đột phá, gồm: Đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, nước sạch, thủy lợi, điện; bố trí sắp xếp, xây dựng các khu dân cư gắn với phòng, chống thiên tai; Đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục và y tế; Đột phá về đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, ý thức vươn lên phấn đấu thoát nghèo, làm giàu và bài trừ tư tưởng, tập quán lạc hậu. Đồng thời đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện thành công khát vọng đưa huyện Quan Hóa thoát nghèo vào năm 2025 gồm: Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch, phù hợp với thực tiễn địa phương và xu thế triển chung của tỉnh; Tranh thủ tối đa các cơ hội, nguồn lực, khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững; Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; chủ động ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống nhân dân; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển, nhanh và bền vững của địa phương trong những năm tới; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thoát và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

          Phát biểu bế mạc đại hội, Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng PBT thường trực huyện ủy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy, BTV tỉnh ủy- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho huyện nhà thời gian qua. Đại hội trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khóa XXII đối với Đảng bộ. Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của các đại biểu Đại hội đã mang đến Đại hội tinh thần đoàn kết, niềm tin, kì vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, biểu dương ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thuộc các cơ quan, đơn vị trong việc góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng chí cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần sớm tập trung thực hiện để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Nghị quyết Đại hội được thông qua, đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ, nhân dân Quan Hóa cần tập trung thực hiện trong năm năm tới. Đó là: Tăng cường đoàn kết, thống nhất; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung khai thác và phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển kinh tế toàn diện. Phối hợp xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh và sản xuất nông nghiệp an toàn, hướng tới quy mô lớn, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Quan tâm phát triển đô thị và các loại hình dịch vụ, thương mại theo hướng hiện đại. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực xã hội. Tăng cường quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Quan Hóa thoát nghèo vào năm 2025 và trở thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa vào năm 2030.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của sự kiện chính trị này, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, để nghị quyết đại hội đảng bộ huyện thực sự đi vào cuộc sống, được thể hiện trên diện mạo nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên; để Quan Hóa xứng đáng với bề dày một miền quê giàu truyền thống văn hóa, anh hùng với 70 năm xây dựng và phát triển.

          Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí phấn khởi, dân chủ và đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc thành công tốt đẹp.

 

Nhóm PV: Đỗ Lưu- Hoàng Hải- Thạch Linh