Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện

Ngày 26/04/2017 00:00:00

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm động viên, khích lệ tạo điều kiện cho những người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn dân cư, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành từ huyện đến cơ sở, đặc biệt 123 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở 123 bản, khu phố trên địa bàn huyện Quan Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, UBND huyện đã triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, tôn vinh, biểu dương và ghi nhận những công lao đóng góp của các cá nhân người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tốt chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn bản, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới... Người có uy tín trong huyện còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nhiều người đã góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách dân tộc; nắm tình hình trong thôn, bản. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh trước mọi âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Nhiều người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực như ông Phạm Hồng Sơn, ở bản Khằm xã Hồi Xuân, là người luôn tích cực vận động nhân dân trong Bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình, sản xuất lúa chất lượng cao. Huy động nhân dân đóng góp sức lao động và tiền để làm đường giao thông nông thôn, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng dân cư.

                                 ( Ông Phạm Hồng Sơn bản Khằm xã Hồi Xuân )

Hay đó là ông Lương Văn Nam, dân tộc Thái, ở bản Hang, xã Phú Lệ là một người có uy tín trong bản, được người dân quý trọng. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách... Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới găn với phát xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng tại bản,  Ông Nam đã tích cực tham gia vận động các hộ dân trong bản đóng góp tiền và ngày công để hoàn thành trên các đường bê tông nông thôn, giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, cùng với các hộ dân trong bản ông Nam xây dựng mô hình phát triển hội gia đình gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, hàng năm đón hàng trăm lượt khách nước ngoài, mang lại thu nhập cho gia đinh hàng chục triệu đồng mỗi năm.

                              ( Ông Lương Văn Nam bản Hang xã Phú Lệ QH)

Với những hoạt động tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quan Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trong thời gian qua, người có uy tín của huyện Quan Hóa đã khẳng định vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào DTTS, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân./.

 

 

 

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện

Đăng lúc: 26/04/2017 00:00:00 (GMT+7)

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm động viên, khích lệ tạo điều kiện cho những người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn dân cư, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành từ huyện đến cơ sở, đặc biệt 123 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở 123 bản, khu phố trên địa bàn huyện Quan Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, UBND huyện đã triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, tôn vinh, biểu dương và ghi nhận những công lao đóng góp của các cá nhân người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tốt chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn bản, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới... Người có uy tín trong huyện còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nhiều người đã góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách dân tộc; nắm tình hình trong thôn, bản. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh trước mọi âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Nhiều người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực như ông Phạm Hồng Sơn, ở bản Khằm xã Hồi Xuân, là người luôn tích cực vận động nhân dân trong Bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình, sản xuất lúa chất lượng cao. Huy động nhân dân đóng góp sức lao động và tiền để làm đường giao thông nông thôn, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng dân cư.

                                 ( Ông Phạm Hồng Sơn bản Khằm xã Hồi Xuân )

Hay đó là ông Lương Văn Nam, dân tộc Thái, ở bản Hang, xã Phú Lệ là một người có uy tín trong bản, được người dân quý trọng. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách... Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới găn với phát xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng tại bản,  Ông Nam đã tích cực tham gia vận động các hộ dân trong bản đóng góp tiền và ngày công để hoàn thành trên các đường bê tông nông thôn, giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, cùng với các hộ dân trong bản ông Nam xây dựng mô hình phát triển hội gia đình gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, hàng năm đón hàng trăm lượt khách nước ngoài, mang lại thu nhập cho gia đinh hàng chục triệu đồng mỗi năm.

                              ( Ông Lương Văn Nam bản Hang xã Phú Lệ QH)

Với những hoạt động tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quan Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trong thời gian qua, người có uy tín của huyện Quan Hóa đã khẳng định vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào DTTS, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân./.