Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Hạt Kiểm Lâm Quan Hóa và Kiểm Lâm Viên Khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hu, Pù Luông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ngày 26/02/2017 00:00:00

( QH): Sáng ngày 17/2/2017. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ giữa Kiểm lâm viên địa bàn Hạt Kiểm Lâm Quan Hóa và Kiểm Lâm Viên Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

 

Dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Thiều Văn Lực, Phó chi cục trưởng- chi cục Kiểm Lâm Tỉnh Thanh Hóa. Đại diện Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quan Hóa

Hiện nay toàn huyện có trên 83. 500 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 84,3%. Trong đó hai khu bảo tồn Thiên nhiên Pù hu và Pù Luông là 24.403,7ha chiến 24,6% diện tích tự nhiên. Năm 2016 Hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa có 15 kiểm lâm viên địa bàn, thuộc 3 trạm kiểm lâm và tổ kiểm lâm cơ động và PCCCR; Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu có 18 kiểm lâm viên thuộc 5 tổ, trạm kiểm lâm; Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có 6 kiểm lâm viên thuộc 2 trạm kiểm lâm. Trong năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, do đó không để xảy ra cháy rừng, an ninh rừng trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định, không có tụ điểm nóng về khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản và săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã.

Toàn cảnh Hội nghị

Để có được kết quả trên kiểm lâm viên địa bàn đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác BV&PTR, PCCCR, quản lý rừng đặc dụng và rừng giáp ranh; tuyên truyền, phổi biến, giáo dục pháp luật về BV&PTR, PCCCR như tổ chức diễn đàn công an, kiểm lâm lắng nghe ý kiến nhân dân. Các tổ, trạm kiểm lâm, kiểm lâm viên địa bàn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại 138 hội nghị cấp xã và thôn bản với trên 7000 lượt người tham gia; Trong năm 2016 các tổ, trạm kiểm lâm, kiểm lâm viên địa bàn và kiểm lâm viên 2 khu bản tồn thiên nhiên đã pối hợp với chính quyền địa phương, các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, tổ chức tuần tra được 124 lần với 632 lượt người tham gia. Đã phát hiện xử lý 51 vụ vi phạm bảo vệ và phát triển rừng; đã tịch thu 19,86 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 134 kg gỗ nghiến; 5 cưa xăng, 1 cưa tay; 1398 kg gỗ Me rừng; 4,33 tấn nan nứa; 3,91 tấn củ; thu nộp ngân sách nhà nước trên 164.200.000đ. Tích cực vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định về PCCCR, hướng dẫn nhân dân xử lý thực bì trong quá trình canh tác nương rẫy; Tổ chức thông kê và cấp giấy phép sử dụng đối với 318 cưa xăng, đóng được 35 tủ để quản lý cưa xăng; tổ chức vận động, thu hồi được 23 khẩu súng săn và nòng súng tự chế. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, tích cực bảo vệ tài nguyên rừng, tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng, trồng gỗ vườn, cây phân tán để nâng cao thu nhập, áp dụng các mô hinh kinh tế lâm nghiệp có hiệu quả trên địa bàn. Tích cực phối hợp, duy trì tốt công tác kiểm tra, tuần tra vùng trọng điểm cháy, ngăn chặn kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Đồng chí Thiề Văn Lực Chi cục Phó chi cục Kiểm lâm  tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Thiều Văn Lực, Phó chi cục trưởng- Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh thanh Hóa ghi nhận sự cố gắng của Kiểm lân viên địa bàn Hạt Kiêm lâm Quan hóa và kiểm lâm viên Khu bảo tôn thiên nhiên Phù Hu, Pù Luông đã thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số tồn tại và phát biểu chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian tới: Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã có rừng, chủ rừng tiếp tục thực hiện tốt phương án PCCCR; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác PCCCR tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; tham mưa các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR cho nhân dân; kiểm lâm địa bàn phải tham mưu cho Ban chỉ đạo các xã nắm chắc toàn bộ danh sách tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, chủ rừng tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR; Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, trực gác ở rừng, có thông tin kịp thời xử lý nhanh khi có cháy rừng xảy ra.

Các lực lượng Kiểm lâm ký kết chương trình phối hợp năm 2017

 

 

 

Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Hạt Kiểm Lâm Quan Hóa và Kiểm Lâm Viên Khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hu, Pù Luông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đăng lúc: 26/02/2017 00:00:00 (GMT+7)

( QH): Sáng ngày 17/2/2017. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ giữa Kiểm lâm viên địa bàn Hạt Kiểm Lâm Quan Hóa và Kiểm Lâm Viên Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

 

Dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Thiều Văn Lực, Phó chi cục trưởng- chi cục Kiểm Lâm Tỉnh Thanh Hóa. Đại diện Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quan Hóa

Hiện nay toàn huyện có trên 83. 500 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 84,3%. Trong đó hai khu bảo tồn Thiên nhiên Pù hu và Pù Luông là 24.403,7ha chiến 24,6% diện tích tự nhiên. Năm 2016 Hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa có 15 kiểm lâm viên địa bàn, thuộc 3 trạm kiểm lâm và tổ kiểm lâm cơ động và PCCCR; Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu có 18 kiểm lâm viên thuộc 5 tổ, trạm kiểm lâm; Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có 6 kiểm lâm viên thuộc 2 trạm kiểm lâm. Trong năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, do đó không để xảy ra cháy rừng, an ninh rừng trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định, không có tụ điểm nóng về khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản và săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã.

Toàn cảnh Hội nghị

Để có được kết quả trên kiểm lâm viên địa bàn đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác BV&PTR, PCCCR, quản lý rừng đặc dụng và rừng giáp ranh; tuyên truyền, phổi biến, giáo dục pháp luật về BV&PTR, PCCCR như tổ chức diễn đàn công an, kiểm lâm lắng nghe ý kiến nhân dân. Các tổ, trạm kiểm lâm, kiểm lâm viên địa bàn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại 138 hội nghị cấp xã và thôn bản với trên 7000 lượt người tham gia; Trong năm 2016 các tổ, trạm kiểm lâm, kiểm lâm viên địa bàn và kiểm lâm viên 2 khu bản tồn thiên nhiên đã pối hợp với chính quyền địa phương, các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, tổ chức tuần tra được 124 lần với 632 lượt người tham gia. Đã phát hiện xử lý 51 vụ vi phạm bảo vệ và phát triển rừng; đã tịch thu 19,86 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 134 kg gỗ nghiến; 5 cưa xăng, 1 cưa tay; 1398 kg gỗ Me rừng; 4,33 tấn nan nứa; 3,91 tấn củ; thu nộp ngân sách nhà nước trên 164.200.000đ. Tích cực vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định về PCCCR, hướng dẫn nhân dân xử lý thực bì trong quá trình canh tác nương rẫy; Tổ chức thông kê và cấp giấy phép sử dụng đối với 318 cưa xăng, đóng được 35 tủ để quản lý cưa xăng; tổ chức vận động, thu hồi được 23 khẩu súng săn và nòng súng tự chế. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, tích cực bảo vệ tài nguyên rừng, tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng, trồng gỗ vườn, cây phân tán để nâng cao thu nhập, áp dụng các mô hinh kinh tế lâm nghiệp có hiệu quả trên địa bàn. Tích cực phối hợp, duy trì tốt công tác kiểm tra, tuần tra vùng trọng điểm cháy, ngăn chặn kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Đồng chí Thiề Văn Lực Chi cục Phó chi cục Kiểm lâm  tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Thiều Văn Lực, Phó chi cục trưởng- Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh thanh Hóa ghi nhận sự cố gắng của Kiểm lân viên địa bàn Hạt Kiêm lâm Quan hóa và kiểm lâm viên Khu bảo tôn thiên nhiên Phù Hu, Pù Luông đã thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số tồn tại và phát biểu chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian tới: Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã có rừng, chủ rừng tiếp tục thực hiện tốt phương án PCCCR; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác PCCCR tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; tham mưa các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR cho nhân dân; kiểm lâm địa bàn phải tham mưu cho Ban chỉ đạo các xã nắm chắc toàn bộ danh sách tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, chủ rừng tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR; Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, trực gác ở rừng, có thông tin kịp thời xử lý nhanh khi có cháy rừng xảy ra.

Các lực lượng Kiểm lâm ký kết chương trình phối hợp năm 2017