Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

Xã Trung Sơn diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày 16/08/2023 00:00:00

Ngày 14/8/2023 xã Trung Sơn tổ chức thực hiện cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phong thủ xã năm 2023. Tham dự về cấp huyện có đồng chí Nguyễn Đức Dũng – PBT, CHủ tịch UBND huyện. Đồng chí Lê Duy Hằng, ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, đồng chí Phạm Bá Yêu – Phó trưởng Công an huyện; cấp xã có đồng chí Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức diễn tập xã; đồng chí Phạm Bá Nhạn – PBT TTr Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Phó ban tổ chức diễn tập xã; đồng chí Phạm Văn Diện – PBT, Chủ tịch UBND xã, Phó ban Thường trực ban tổ chức diễn tập xã, có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

     ĐB huyện.jpg

toàn cảnh.jpg

         Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập đồng chí Ngô Sĩ Tâm - HUV, Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban tổ chức diễn tập nhấn mạnh:

BT 2.jpg
    Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phong thủ xã Trung Sơn với đề mục  "Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã chuyển địa phương vào trang thái quốc phòng, n ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ". Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

        Phần luyện tập cơ chế gồm: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; tổ chức chuẩn bị chiến đấu.

       Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị ở cấp xã; vận hành theo cơ chế cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Công an, Ủy Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình hình ngay từ cơ sở; chuẩn bị tiềm lực ở cấp xã, tạo thế và lực cho các lực lượng phối hợp hoạt động giữ vững địa bàn cấp xã trong khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra.

        Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Trung Sơn đã được thực hiện tốt, đảm bảo về nội dung, thời gian, chất lượng, các thành viên trong khung diễn tập có tác phong nghiêm túc; ý thức kỷ luật cao, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ.

      Qua diễn tập nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân của Đảng ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Cấp ủy, Chính quyền. Đồng thời, giáo dục tinh thần cảnh giác cho Cấp ủy cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; sẵn sàng chiến đấu và phối hợp cùng các lực lượng cấp trên giữ vững địa bàn.

Đc Hằng phát biểu chỉ đạo.jpg

      Kết thúc cuộc diễn tập, xã Trung Sơn được Ban Chỉ đạo của Huyện đánh giá Hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập...
                                                                    Nguồn: Đảng ủy xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

Đăng lúc: 16/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 14/8/2023 xã Trung Sơn tổ chức thực hiện cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phong thủ xã năm 2023. Tham dự về cấp huyện có đồng chí Nguyễn Đức Dũng – PBT, CHủ tịch UBND huyện. Đồng chí Lê Duy Hằng, ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, đồng chí Phạm Bá Yêu – Phó trưởng Công an huyện; cấp xã có đồng chí Ngô Sĩ Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức diễn tập xã; đồng chí Phạm Bá Nhạn – PBT TTr Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Phó ban tổ chức diễn tập xã; đồng chí Phạm Văn Diện – PBT, Chủ tịch UBND xã, Phó ban Thường trực ban tổ chức diễn tập xã, có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

     ĐB huyện.jpg

toàn cảnh.jpg

         Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập đồng chí Ngô Sĩ Tâm - HUV, Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban tổ chức diễn tập nhấn mạnh:

BT 2.jpg
    Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phong thủ xã Trung Sơn với đề mục  "Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã chuyển địa phương vào trang thái quốc phòng, n ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ". Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

        Phần luyện tập cơ chế gồm: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; tổ chức chuẩn bị chiến đấu.

       Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị ở cấp xã; vận hành theo cơ chế cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Công an, Ủy Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình hình ngay từ cơ sở; chuẩn bị tiềm lực ở cấp xã, tạo thế và lực cho các lực lượng phối hợp hoạt động giữ vững địa bàn cấp xã trong khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra.

        Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Trung Sơn đã được thực hiện tốt, đảm bảo về nội dung, thời gian, chất lượng, các thành viên trong khung diễn tập có tác phong nghiêm túc; ý thức kỷ luật cao, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ.

      Qua diễn tập nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân của Đảng ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Cấp ủy, Chính quyền. Đồng thời, giáo dục tinh thần cảnh giác cho Cấp ủy cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; sẵn sàng chiến đấu và phối hợp cùng các lực lượng cấp trên giữ vững địa bàn.

Đc Hằng phát biểu chỉ đạo.jpg

      Kết thúc cuộc diễn tập, xã Trung Sơn được Ban Chỉ đạo của Huyện đánh giá Hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập...
                                                                    Nguồn: Đảng ủy xã Trung Sơn